Härliga Hem i Sverige Aktiebolag (Em Staffanstorp)

Skåne län

Information

Härliga Hem i Sverige Aktiebolag (Em Staffanstorp) hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Ängelholm som är den kommunen där Härliga Hem i Sverige Aktiebolag (Em Staffanstorp) finns. I Ängelholm så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Härliga Hem i Sverige Aktiebolag (Em Staffanstorp) tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Härliga Hem i Sverige Aktiebolag (Em Staffanstorp) har haft sedan 1998-01-01. Härliga Hem i Sverige Aktiebolag (Em Staffanstorp) har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Härliga Hem i Sverige Aktiebolag (Em Staffanstorp) så kan ni göra det genom att skicka er post till Maskinv. 1, 245 34, Staffanstorp men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 046-238850.

Ängelholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Härliga Hem i Sverige Aktiebolag (Em Staffanstorp) Privat, ej börsnoterat.

Härliga Hem i Sverige Aktiebolag (Em Staffanstorp) har idag 556540-6419 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Brännborn, Åsa Karin Birgitta -Roth, Jan Lennart -Smetana, Bo Göran Bertil Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Härliga Hem i Sverige Aktiebolag (Em Staffanstorp)

Bolaget skall idka handel med möbler jämte därmed förenlig verksamhet.

I Härliga Hem i Sverige Aktiebolag (Em Staffanstorp) så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Thulin, Bo Rikard Magnus som är född 1968 och har titeln Extern VD, Roth, Jan Lennart som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Bengt Andreas som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Sven Peter som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Brännborn, Åsa Karin Birgitta som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Bengt Ingvar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Claes Roland Mats som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Smetana, Bo Göran Bertil som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Smetana, Ulla Kerstin Irene som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotBrännborn, Rune Enok Natanael som är född 1928 och har titeln SuppleantJönsson, Bengt Sture Crister som är född 1947 och har titeln RevisorBDO Nordic Ängelholm Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor.