Sport och Rehabkliniken i Ängelholm Aktiebolag

Skåne län

Information

Sport och Rehabkliniken i Ängelholm Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Ängelholm som är den kommunen där Sport och Rehabkliniken i Ängelholm Aktiebolag finns. I Ängelholm så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Sport och Rehabkliniken i Ängelholm Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Sport och Rehabkliniken i Ängelholm Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Sport och Rehabkliniken i Ängelholm Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Sport och Rehabkliniken i Ängelholm Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Nybrov. 6, 262 63, Ängelholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0431-18070.

Ängelholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Sport och Rehabkliniken i Ängelholm Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Sport och Rehabkliniken i Ängelholm Aktiebolag har idag 556377-8116 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Clementz, Bo Torbjörn Stefan -Zetterström, Clas Wilhelm är den som för stunden ansvarar för Sport och Rehabkliniken i Ängelholm Aktiebolag

Bolaget skall bedriva sjukgymnastik- och friskvårdsverksamhet samt utbildningsverksamhet inom här tillhörande områden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Sport och Rehabkliniken i Ängelholm Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Clementz, Bo Torbjörn Stefan som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Zetterström, Clas Wilhelm som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Zetterström, Lizz Karin Marika som är född 1953 och har titeln Suppleant, Hjalmarsson, Lars Åke Anders som är född 1957 och har titeln Revisor, Nilsson, Lars Bertil som är född 1953 och har titeln Revisorssuppleant, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.