LPOS Förvaltning AB

Skåne län

Information

LPOS Förvaltning AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Ängelholm som är den kommunen där LPOS Förvaltning AB finns. I Ängelholm så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. LPOS Förvaltning AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket LPOS Förvaltning AB har haft sedan 1994-01-01. LPOS Förvaltning AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till LPOS Förvaltning AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Skolg. 5, 262 31, Ängelholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-981090.

Ängelholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är LPOS Förvaltning AB Privat, ej börsnoterat.

LPOS Förvaltning AB har idag 556260-2010 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för LPOS Förvaltning AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, marknadsföring, kvalitetsfrågor samt beträffande strategi och ledarskap inom medicinteknik. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper samt köpa och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I LPOS Förvaltning AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Sjöberg, Per Olof som är född 1948 och har titeln VD, Sjöberg, Per Olof som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Lena Margareta som är född 1951 och har titeln Suppleant, Lindholm, Stig Hugo som är född 1947 och har titeln Revisor, Rödl & Partner Nordic AB som är född och har titeln Revisor, Benne, Claes Tobias som är född 1966 och har titeln HuvudansvarigrevisorMoretime Ekonomi & Revision AB som är född och har titeln Revisor, .