Aktiebolaget Jobeverken

Skåne län

Information

Aktiebolaget Jobeverken hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Ängelholm som är den kommunen där Aktiebolaget Jobeverken finns. I Ängelholm så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget Jobeverken tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Aktiebolaget Jobeverken har haft sedan 1994-01-01. Aktiebolaget Jobeverken har funnits sedan och 1970-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolaget Jobeverken så kan ni göra det genom att skicka er post till Verkstadsg. 6, 262 71, Ängelholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0431-13635.

Ängelholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Aktiebolaget Jobeverken Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget Jobeverken har idag 556133-8756 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget Jobeverken

Bolaget skall bedriva finmekaniska verkstadsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet.

I Aktiebolaget Jobeverken så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Ulf Anders som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Johanna Ilona som är född 1967 och har titeln Suppleant, Paulson, Hans Erik Joakim som är född 1964 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .