Sparbanken Gripen

Skåne län

Information

Sparbanken Gripen hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Ängelholm som är den kommunen där Sparbanken Gripen finns. I Ängelholm så finns det många olika Sparbank och i Skåne län så finns det ännu fler Sparbank. Sparbanken Gripen tillhör bolagstypen Sparbank och bolaget har ej F-skatt. Sparbanken Gripen har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Sparbanken Gripen så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Ängelholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Sparbanken Gripen har idag 539400-6943 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Göran Vincent -Bjurenvall, Göran Peter -Blonér, Bengt Olof Ingemar -Enberg, Bengt Anders -Hansson, Jan-Erik Roland -Heuman, Britta Maria Helena -Johansson, Bengt Arne Hjalmar -Laheus, Claes-Göran Anders -Nilsson, Claes Roland Mats -Nilsson, Lena Annette Rosmarie -Rimsby, Rolf Niclas -Sandgren, Bo Lennart -Sjöberg, Göran Edvard -Tarring, Stig Göran -Ödén, Anneli Ingeborg Helén eller en av dem i förening med en av -Hansson, Britt Ann-Christine -Johansson, Fritz Åke Magnus -Mattsson, Ulf Lennart Mikael -Nilsson, Paul Olle Lennart -Snygg, Bo Gustav Ingmar -Svanberg, Martin Oskar Albrecht -Vinnerljung, Ingalill Desirée G -Wrangmark, Jan Christer är den som för stunden ansvarar för Sparbanken Gripen

Sparbanken fårutöver dels in- och utlåning, dels sådan verksamhet som är förenlig med 2 kap !! 2-8, BRL, utöva följande rörelsegrenar: 1. ställande av borgen och garantier 2. betalningsförmedling 3. förmedling av obligationslån och andra krediter 4.fullständig notariatverksamhet inkl. ekonomisk och juridisk rådgivning 5. värdepappersrörelse enligt 1 kap 3 ! pkt 1, 2, 3 och 4, Lagen om värdepappersrörelse Ändringen innebär att banken har rätt till handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn 6. uthyrning av bankfack och förvaring av deposita 7. rembursverksamhet 8. resevalutarörelse 9. pensionssparrörelse efter tillstånd enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt följande verksamhet, i den mån den kan anses stå i samband med sparbankens rörelse a. lämnande av kreditupplysningar b. inkassorörelse c.förmedling av köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter samt bostadsrätter d. förvaltning av fastigheter och tomträtter e. rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor f. tillhandahållande av bokförings- och datatjänster g. förmedling av försäkringar Sparbanken Gripens verksamhetsområde omfattar Ångelholms, Båstads, Örkelljungas, Laholms, Höganäs, Helsingborgs, Klippans, Åstorps, Bjuv och Perstorps kommuner.

I Sparbanken Gripen så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Göran Vincent som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare, Bjurenvall, Göran Peter som är född 1966 och har titeln Extern firmatecknare, Enberg, Bengt Anders som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Hansson, Britt Ann-Christine som är född 1964 och har titeln Extern firmatecknare, Hansson, Jan-Erik Roland som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Heuman, Britta Maria Helena som är född 1944 och har titeln Extern firmatecknareJohansson, Fritz Åke Magnus som är född 1968 och har titeln Extern firmatecknare, Laheus, Claes-Göran Anders som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Lindström, Hans Lennart som är född 1943 och har titeln Extern firmatecknareMattsson, Ulf Lennart Mikael som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknareNilsson, Lena Annette Rosmarie som är född 1962 och har titeln Extern firmatecknareNilsson, Paul Olle Lennart som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknarePersson, Bert Anders Göran som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknareRimsby, Rolf Niclas som är född 1968 och har titeln Extern firmatecknareSandgren, Bo Lennart som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknareSjöberg, Göran Edvard som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknareSnygg, Bo Gustav Ingmar som är född 1955 och har titeln Extern firmatecknareSvanberg, Martin Oskar Albrecht som är född 1964 och har titeln Extern firmatecknareTarring, Stig Göran som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknareVinnerljung, Ingalill Desirée G som är född 1956 och har titeln Extern firmatecknareWrangmark, Jan Christer som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknareÖdén, Anneli Ingeborg Helén som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknareNilsson, Claes Roland Mats som är född 1956 och har titeln VDNilsson, Claes Roland Mats som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotBlonér, Bengt Olof Ingemar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,StyrelseordförandeBengtsson, Per-Åke Georg som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordfördeWester, Rolf Arne som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordfördeBerg, Eivor Inga-Lill som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotFlodmark, Lars Johan Olof som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantHedin, Anna Mary som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotLanker, Erik Torbjörn som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamotLeeman, Ulf Robert som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotPetersson, Lena Ingrid Mari-Ann som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotWilliamsson, Axel Erik Wolfgang som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantBengtsson, Lars-Göran Ingvar som är född 1961 och har titeln SuppleantEnberg, Daniel som är född 1974 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantEverberg, Bengt Göran som är född 1941 och har titeln SuppleantJohansson, Bengt Arne Hjalmar som är född 1950 och har titeln SuppleantNilsson, Bengt Arvid som är född 1946 och har titeln SuppleantPekberg, Ulf Martin som är född 1967 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantJakobsson, John Thore Bertil som är född 1941 och har titeln RevisorJönsson, Bengt Sture Crister som är född 1947 och har titeln RevisorKullman, Ingvar Carl-Axel som är född 1950 och har titeln RevisorToresson, Hans Bertil som är född 1958 och har titeln RevisorÖstblom, Anders Olof som är född 1952 och har titeln RevisorssuppleantBDO Nordic Ängelholm Kommanditbolag som är född och har titeln RevisorErnst & Young AB som är född och har titeln RevisorSET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln RevisorKPMG Bohlins AB som är född och har titeln Revisor.