Bostadsrättsföreningen Vejbygläntan

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Ängelholm och Bostadsrättsföreningen Vejbygläntan är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Vejbygläntan är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Vejbygläntan är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Vejbygläntan är ett Bostadsrättsförening och skapades 1999-03-03. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Ängelholm där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Vejbygläntan ska trivas.

I Ängelholm så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Vejbygläntan inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Vejbygläntan och det finns flera företag som är det idag i Ängelholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vejbygläntan så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Vejbygläntan är Hallin, Lars Peter som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Hans Torsten som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Svegart, Anne Sophie som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallin, Eva Maria Elisabeth som är född 1978 och har titeln Suppleant, Lundström, Per Lars Mikael som är född 1975 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Vejbygläntan har 769604-0182 som sitt organisationsnummer.