Vantinge Lokalförening ek. för.

Skåne län

Information

Vantinge Lokalförening ek. för. hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Ängelholm som är den kommunen där Vantinge Lokalförening ek. för. finns. I Ängelholm så finns det många olika Ekonomisk förening och i Skåne län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Vantinge Lokalförening ek. för. tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och företaget har ej F-skatt. Vantinge Lokalförening ek. för. har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Vantinge Lokalförening ek. för. så kan ni göra det genom att skicka er post till Kalifornieg. 1, 252 25, Helsingborg men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0431-452456.

Ängelholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Vantinge Lokalförening ek. för. har idag 739400-1254 som sitt organisationummer.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn är den som för stunden ansvarar för Vantinge Lokalförening ek. för.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1. inköpa, förädla och sälja produkter från medlemmarnas växtodling, marknadsföra insatsvaror till växtodling, animalieproduktion och skogsbruk för medlemmarnas lantbruk och livsmedlesproduktion, 2. inköpa och sälja byggvaror, maskiner och utrustning för medlemmarnas produktion, 3. bedriva handel med livsmedel och andra varor och tjänster i den mån styrelsen finner det lämpligt, 4. äga och förvalta fastigheter, företrädesvis med anknytning till föreningens verksamhet, 5. främja lantbrukets tekniska och ekonomiska utveckling, 6. främja lantbrukarnas föreningsrörelse, 7. bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.

I Vantinge Lokalförening ek. för. så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Grönvall, Stig Otto Ingmar som är född 1952 och har titeln Likvidator, .