HSB Bostadsrättsförening Bryggeriet i Ängelholm

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Ängelholm och HSB Bostadsrättsförening Bryggeriet i Ängelholm är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Bryggeriet i Ängelholm är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Bryggeriet i Ängelholm är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Bryggeriet i Ängelholm är ett Bostadsrättsförening och skapades 1961-12-07. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Ängelholm där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Bryggeriet i Ängelholm ska trivas.

HSB Bostadsrättsförening Bryggeriet i Ängelholm är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Ängelholm så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Bryggeriet i Ängelholm är momsregistrerat och det har de varit sedan 1992-01-01.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Bryggeriet i Ängelholm och det finns flera företag som är det idag i Ängelholm.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Bryggeriet i Ängelholm så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0431-411728.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bunge, Antje Barbara Erna -Millrup Petersson, Helén -Nilsson, Jan Allan -Trobäck, Majken Ingrid.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Bryggeriet i Ängelholm är Bunge, Antje Barbara Erna som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Millrup Petersson, Helén som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Jan Allan som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Carl Lennart som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Mats Anders som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Trobäck, Majken Ingrid som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Annelie Ki som är född 1982 och har titeln Suppleant, Persson, Karin Maj-Louise som är född 1963 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Bryggeriet i Ängelholm har 739400-0595 som sitt organisationsnummer.