Bostadsrättsföreningen Toarp

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Toarp hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Ängelholm som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Toarp finns. I Ängelholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Toarp tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Toarp har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Toarp så kan ni göra det genom att skicka er post till Toarps Byav. 25, 266 92, Munka-ljungby men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 042-240301.

Ängelholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Toarp har idag 716406-2932 som sitt organisationummer.

Firman tecknas förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Toarp

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

I Bostadsrättsföreningen Toarp så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Baumgardt, Lena Agneta Elisabet som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Gudmundsson, Hans Johan Richard som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Gyllenlönn, Ulla Marianne som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Karjalainen Alakusu, Camilla Maria som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Widart, Jan-Åke som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Gunborg Elisabet som är född 1919 och har titeln SuppleantPaulsson, Valborg Judit som är född 1917 och har titeln Suppleant, .