HSB Bostadsrättsförening Brevbäraren i Ängelholm

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Brevbäraren i Ängelholm vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Ängelholm så är HSB Bostadsrättsförening Brevbäraren i Ängelholm ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Ängelholm arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Ängelholm och i Skåne län. Redan 1985-10-17 så skapades HSB Bostadsrättsförening Brevbäraren i Ängelholm och bolaget är har ej F-skattsedel.

716406-2452 är organisationsnummret för bolaget som finns i Ängelholm.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Brevbäraren i Ängelholm och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Brevbäraren i Ängelholm så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Brandt, Kenth Åke -Marnov, Jane Ann Margreth -Persson, Göran Bo -Roos, Stig Gösta Rudolf

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Brevbäraren i Ängelholm är Roos, Stig Gösta Rudolf som är född 1943 och har titeln Extern firmatecknare, Brandt, Kenth Åke som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Marnov, Jane Ann Margreth som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Åke Ingvar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Oredsson, Hans Conny som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Göran Bo som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot.