HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Ängelholm som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm finns. I Ängelholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm så kan ni göra det genom att skicka er post till Nordanvindsg. 9, 262 42, Ängelholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0431-18412.

Ängelholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm har idag 716406-1918 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Villy Andersen, Eva-Mona Grönberg, Sigurd Andersson och Lennart Larsson, två i förening. är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Nils Sigurd Bertil som är född 1932 och har titeln Extern firmatecknare, Andersen, Villy Lund som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Grönberg, Eva-Mona som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Jan Lennart som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Pålsson, Nils Anders som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Bertil Roland som är född 1933 och har titeln SuppleantTörnqvist, Rolf Göran som är född 1946 och har titeln Suppleant, .